Welcome to Prv's Little Space

Croeso i Lle Bach Prv

Velkommen til Prv's Vesle Stad

Some Random Facts About Me!

Hello, you random person on the internet! Welcome to prv.cymru/space, my little home on the internet. I am a space technician from Norway studying artifical intelligence and robotics at Aberystwyth University.

I really enjoy technology, programming, computers, networking, and other things related to these subjects. Programming is probably one of my favourite hobbies, I and have programmed in languages such as Java, C#, C++, C, Haskell, Python, Assembly and used languages such as HTML, CSS, JavaScript, and PHP to create small websites.

I like languages, and I have added a tab about languages and stuff. You are also able to change the language of the website over there if you want.

Thank you for your time, hope you enjoy the rest of your stay here at prv.cymru/space!

Nokon tilfeldige fakta om meg!

Hei, du tilfeldige person på internett! Velkomen til prv.cymru/space, min vesle heimstad på nettet. Eg er ein romteknolog frå Noreg som studerer datavitskap og kunstleg intelligens i Aberystwyth, Wales.

Eg liker teknologi, programmering, datamaskinar, nettverk, og andre ting som er knytt til desse emna. Programmering er mest sannsynleg ein av favoritt hobbyane mine. Eg har programmert i språk som Java, C#, C++, C, Python, Javascript, PHP, og Assembly. Eg har sjølvsagt også brukt teknologiar som HTML og CSS til å lage små nettstadar sånn som denne.

Eg er glad i språk og eg har laga ei lita fane om språk og sånn. I tilegg så kan du bytte språket på nettstaden der.

Takk for tida di. Eg håpe du har ei fortreffeleg tid her på prv.cymru/space!

Rhai ffeithiau ar hap amdana i!

Helo, berson ar hap ar y rhyngrwyd! Croeso i prv.cymru/space, mae fy wefan bach ar y rhyngrwyd. Technegydd gofod o Norwy ydw i, ac rydw i'n astudio cyfrifiadureg a deallusrwydd artiffisial ym mhrifysgol Aberystwyth, Cymru.

Rydw i'n hoffi technoleg, rhaglennu, cyfrifiaduron, rhwydwaithiau, a phethau eraill yn gysylltiedig â'r rhain. Fy hoff hobi yw rhaglennu. Rydw i wedi rhaglenni mewn ieithoedd fel Java, C#, C++, C, Python, Javascript, PHP, a Assembly. Rydw i wedi defnyddio technoleg fel HTML a CSS i wneud wefannau bach fel 'ma.

Rydw i'n hoffi ieithoedd, felly rydw i wedi gwneud tab ieithoedd am ieithoedd a stwff fel 'na. Gallwch chi newid yr iaith yno hefyd os ydych chi eisiau.

Diolch am eich amser. Gobeithio cewch chi amser da yma ar prv.cymru/space!

-Prv